Task-based Teaching

Sprogfag i forandring, kap. 7: Task-baseret kommunikativ sprogundervisning

 • Arbejdsopgave - i sprogfag betyder det kommunikativ problemsløsningsopgave: Skal løses gennem sproglig interaktion
 • Eksempel: 4 elever får hver deres billede og skal få dem til at passe i den rigtige rækkefølge så historien giver mening, men uden at se hinandens billeder.
 • Post-method approach
 1. Kriterier for tasks
  1. Task-som-arbejdsplan:
   • Ellis’ definition af en “task”: task-as-workplan er en plan udarbejdet af læreren for hvad eleverne skal lave.
   • Task-as-process: “Any learning outcome is the result of fairly unpredictable interaction between the leaner, the task, and the task situation” (Breen 1987).
   • Eleverne tager selv ejerskab og medansvar for opgaven og dermed bliver planen lidt anderledes end læreren havde tænkt det.
  1. Betydning går forud for form:
   • Anvendelse af sproget til indholdsmæssig kommunikation er vigtigere en den sproglige form.
   • Kløfter som de lærende skal udfylde (informations eller holdningskløft)
  2. Autentisk kommunikation
   • Kommunikation man finder i virkelighedens verden
   • Sprogbehovsanalyser "A NA (needs analysis) will identify which goals and communicative language needs are present in particular groups of students and thereby make the appropriate program design and delivery possible” (Long, 2015)
   • Dynamic congruence (Cameron): Det drejer sig om at vælge aktiviteter og indhold, som er “appropriate for the children’s age and socio-cultural experience, and language that will grow with the children (…), although some vocabulary will no longer be needed, most of the language will provide a useful base for more grown-up purposes."
  3. De fire sprogfærdigheder
   • Tale, lytte, læse, skrive
  4. Kognitive processer
   • Udvælge, klassificere, organisere informationer, transformere informationer.
   • Kognitiv kompleksitet kan blokere for betydnings-forhandlings-proces.
  5. Kommunikativt resultat
   • Manifestere sig i et produkt
   • Skaber retning og en følelse af afslutning
   • Selv evaluere sproglige kompetencer
 2. Rationaler i task-baseret undervisning
   • “Every time teachers make a pedagogic decision about content or methodology, they are, in fact, making assumptions about how learners learn” (Ellis, 1995)
  1. Kommunikativ kompetence
   • Hymes (1970) Kommunikativ dagsorden:
   • Viden & Færdigheder til at kommunikere
   • Lingvistisk kompetence (sprogets formside: syntaks, morfologi, fonologi, ortografi)
   • Diskursiv, pragmatisk og strategisk kompetence (Canale og Swain, 1980)
    • Senere udvidet med sociokulturel og interkulturel kompetence
   • Indholdsmæssig sammenhæng (kohærens)
   • sproglige sammenhæng (kohæsion)
  2. SLA, Second Language Acquisition
   • 1960erne som forskningsfelt, der beskriver og forstår, hvad der karakteriserer det sprog som “learners” producerer, og hvordan sproget ændrer sig i sprog-tilegnelses-processen.
   • Input-Interaction-output model: INPUT —> Arbejdshukommelse —> Langtidshukommelse —> OUTPUT
   • Betydningsforhandling fremmer sprogtilegnelsen - confirmation checks, clarification checks, comprehension checks (Long, Interaction Hypothesis 1983, Instructed SLA, 2015)
    • Forståeligt input er en forudsætning for sprogtilegnelse
    • Kommunikativ interaktion/forhandling gør inputtet forståeligt
    • Forståeligt output hjælper de lærende til at bevæge sig fra semantisk til syntaktisk sprogbearbejdning (Gass og Selinker, 1994)
   • Noticing the gap (Schmidt, 1990) er vigtigt for læring
   • Pushed output (Task med input, hvor den lærende ved at der skal produceres et svar efterfølgende. (Swain, 1985)
 3. Task-typer
   • Dem der virker bedst er dem der
   • kræver udveksling af informationer (information exchange)
   • Indebærer tovejs-udveksling af information (information gap)
   • Er lukkede, dvs. har en løsningsmulighed (outcome)
   • Ikke er kendte for deltagerne (task familiarity)
   • Indeholder et menneskeligt/etisk problem (topic)
   • Indeholder en narrativ diskurs (discourse domain)
   • Indeholder detaljeret information (cognitive complexity) (Ellis, 2000)
  1. Task-typologi
  2. Eksempler på task-typerne
   • Puslespil
   • Informationskløft
   • Problemløsning
   • Beslutningstagen
   • Meningsudveksling
 4. Et flydende, korrekt og nuanceret sprog
 5. Tilrettelæggelse af task-baseret undervisning
  1. Lektieplaner
  2. Undervisningsforløb
 6. Begrænsninger og perspektiver
 7. Studiespørgsmål til kapitlet

Reflections

Task based learning creates an environment, where the students can take control of how they want to solve the challenge, which makes space for different learner types. By setting the borders of the task, the students can creatively solve it within the parameters, and feel responsible for their own learning. As a teacher you have to be content, not knowing what will happen, and what the students precisely learn, in order for this to work well.

Emil Alexander Holm Thorsen