Mål & Status for "Intercultural Competence in English Language Teaching" (ENG3)

Da studieordningen er på dansk, er mine mål ligeledes, da det gør det nemmere at sammenligne mine egne mål med studieordningen

Egne målsætninger

Mål

 1. Møde fysisk op til undervisningen hver gang jeg har mulighed for det
 2. Skrive reflektioner efter hver lektion
 3. Læse til hver gang
 4. Opnå Færdighedsmål, Vidensmål & Kompetencemål for modulet

Retrospektiv Refleksion

 1. Jeg havde efter 2 måneders undervisning kun været til halvdelen af lektionerne i engelsk. Dette skyldtes min certificereing i coaching, som er den uddannelse jeg har taget sideløbende med lærerstudiet. For at rode bod på dette mødte jeg op til alle undervisningsgange i sidste halvdel af modulet (efter 2 måneder i Irland på "Den Europæiske Lærer"). Jeg er godt tilfreds med min indsats på denne front.
 2. Jeg har ikke været god til at skrive reflektionerne lige efter lektionerne. Jeg synes ikke det er den mest spændende måde at arbejde på, så jeg har ofte ikke haft motivation til at gå i gang alene efter skole. Jeg må konstatere at jeg arbejder bedst i gruppesammenhæng og har brug for at oprette en god og stabil studiegruppe til næste semester.
 3. Jeg har ikke haft alle bøgerne til dette modul. Jeg har vurderet at de er alt for dyre i forhold til kvalitet, indhold og omfang, og derfor lånt af andre eller læst som e-bog. Jeg kunne godt bruge mere tid på forberedelse til næste semester.
 4. Det virker til at være et kæmpe sortiment af mål som skolen har haft på vores vegne på blot 10 moduler, men jeg føler at jeg har forbedret min kapacitet i det interkulturelle segment betydeligt, og det bliver yderligere penslet ud i studieordningen som kan læses herunder.

Fra studieordningen

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

Hvad er kultur? Hvad er kulturmøder, interkulturel kompetence og interkulturelle ressourcer? Hvordan anvendes tekstkompetence i forhold til at forstå sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet? Hvordan forholder engelskundervisningen sig til samfundsforhold, sproglig variation og globalisering? Hvordan kan engelskundervisningen bruges til internationalt samarbejde og kulturmøder med henblik på at udvikle pragmatisk sprogkompetence?

Udgangspunktet er kulturundervisning i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn. Fokus er kultur, identitet og udvikling af interkulturel kompetence. Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med kulturmøder og de studerendes tekstkompetence i et kulturelt og internationalt perspektiv, fx gennem it-baseret kommunikation. Herudover adresseres entreprenørskab og innovation i dette modul. Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 • planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder i indskoling, på mellemtrin og i udskoling
 • begrunde indhold omkring  sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning
 • anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i undervisning
 • indlede og understøtte processer til støtte for egen og elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder formidle oplevelser gennem fortælllinger og artefakter samt rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer
 • planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i undervisningen
 • planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed
 • planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning med fokus på elevens almene dannelse
 • orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 • kultur og kulturmøder herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet
 • sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering
 • tekstkompetence, herunder it og medier
 • interkulturel kompetence
 • internationalt samarbejde, herunder digitale muligheder
 • kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning
 • fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag
 • national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik

Kompetenceområder

Engelsk 1.-6. klassetrin:

Fokus på kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet.

Engelsk 4.-10. klassetrin:

Fokus på kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen.

Desuden inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 4 (begge aldersspecialiseringer): Fremmedsprogsdidaktik.

Kompetencemål

Engelsk 1.-6. klassetrin:

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde i indskolingen og på mellemtrinnet.

Engelsk 4.-10. klassetrin:

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde på mellemtrinnet og i udskolingen.