Praktikopgave om Klasseledelse

Efter vores 6 uger i praktik på en folkeskole skrev jeg denne opgave som opfølgning og reflektion over mine erfaringer og bandt den sammen med relevant teori der kunne hjælpe mig med at beskrive og analysere mine observationer fra de klasser vi arbejdede med. Da det var vores første praktik, blev der fokuseret meget på ledelse af klassen, så vi rent faktisk kunne facalitere god undervisning.