Menneskerettigheder

Institut for menneskerettigheder og undervisning i menneskerettigheder.

https://www.humanrights.dk/

Hvad laver institut for Menneskerettigheder?

 • "Menneskerettighederne er en menneskeskabt uromager, der tvinger os til vedvarende at forholde sig til nogle af samfundets vigtigste og sværeste dilemmaer.” - Jonas Christoffersen
 • Menneskerettighederne forpligter politikere
 • FN har skabt dem, og regulerer forholdet mellem borgere og staten.
 • ratificere sig til en konvention
 • Hvilken indflydelse har det på lovgivningen? Pseudo?
 • Ingen domstole men komité der eksaminerer stater hvert 5. år, hvor der skal laves en rapport.
 • Universal Periodic review: Hollistisk eksamination
 • I år: børnekonventionen eftersøges i DK
 • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, er det første dokument, som gør menneskerettighederne til et internationalt anliggende.
 • Menneskerettighederne kan suspenderes i krigstid (undtagelsestilstand)
 • Forbud mod tortur er en absolut rettighed
 • Man kan klage til nationale domstole, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, FN’s overvågningskomitéer 

Hvad indebærer undervisning i menneskerettigheder?

 • Man skal undervise ifølge loven: Folkeskolens formålsparagraf (§1 stk 3)
 • Børnekonventionen forpligter til undervisning i MR (art. 29) og udbredelse (art. 42)
 • Giver mulighed for at arbejde struktureret og helhedsorienteret med trivsel, mangfoldighed, (klasse)fælleskaber, medindflydelse.
 • Styrker elevdemokratiet og elevernes evner til at tage medansvar og handle som medborgere.
 • Styrker elevernes forståelse af begreber som rettigheder, ansvar, styreformer, identitet, ligeværd.

Menneskerettighedernes betydning for lærere

 • Undervisning OM menneskerettigheder: Viden om og forståelse for menneskeretlige normer og principper, for de værdier, de bygger på og de mekanismer, der beskytter dem. EKSEMPEL: Undervisning der giver viden om og forståelse for menneskeretlige principper i FN’s børnekonvention
 • Undervisning GENNEM menneskerettigheder
 • Undervisning TIL menneskerettigheder