Menneskerettigheder

Institut for menneskerettigheder og undervisning i menneskerettigheder.

https://www.humanrights.dk/

Hvad laver institut for Menneskerettigheder?

  • "Menneskerettighederne er en menneskeskabt uromager, der tvinger os til vedvarende at forholde sig til nogle af samfundets vigtigste og sværeste dilemmaer.” - Jonas Christoffersen
  • Menneskerettighederne forpligter politikere
  • FN har skabt dem, og regulerer forholdet mellem borgere og staten.
  • ratificere sig til en konvention
  • Hvilken indflydelse har det på lovgivningen? Pseudo?
  • Ingen domstole men komité der eksaminerer stater hvert 5. år, hvor der skal laves en rapport.
  • Universal Periodic review: Hollistisk eksamination
  • I år: børnekonventionen eftersøges i DK
  • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, er det første dokument, som gør menneskerettighederne til et internationalt anliggende.
  • Menneskerettighederne kan suspenderes i krigstid (undtagelsestilstand)
  • Forbud mod tortur er en absolut rettighed
  • Man kan klage til nationale domstole, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, FN’s overvågningskomitéer 

Hvad indebærer undervisning i menneskerettigheder?

  • Man skal undervise ifølge loven: Folkeskolens formålsparagraf (§1 stk 3)
  • Børnekonventionen forpligter til undervisning i MR (art. 29) og udbredelse (art. 42)
  • Giver mulighed for at arbejde struktureret og helhedsorienteret med trivsel, mangfoldighed, (klasse)fælleskaber, medindflydelse.
  • Styrker elevdemokratiet og elevernes evner til at tage medansvar og handle som medborgere.
  • Styrker elevernes forståelse af begreber som rettigheder, ansvar, styreformer, identitet, ligeværd.

Menneskerettighedernes betydning for lærere

  • Undervisning OM menneskerettigheder: Viden om og forståelse for menneskeretlige normer og principper, for de værdier, de bygger på og de mekanismer, der beskytter dem. EKSEMPEL: Undervisning der giver viden om og forståelse for menneskeretlige principper i FN’s børnekonvention
  • Undervisning GENNEM menneskerettigheder
  • Undervisning TIL menneskerettigheder