Skolen i samfundet: Socialisering og Sortering

Pierre Bourdieu beskriver hvordan mennesket indordner sig sociale forhold såvel som magtforhold og hierarkier for at overleve. Mennesket tilpasser sig det samfund vi lever i, for at passe ind i normer og traditioner. 

Dette minder mig om Sapiens, af Yuval Noah Harari der beskriver hvordan Homo Sapiens siden tidernes morgen har forsøgt at blive en del af en gruppe som overlevelses strategi. Vi jager i flok og hjælper hinanden med at opfostre vores børn. Mennesket føder børn der ikke selv kan gå, spise og passe på sig selv, og uden flokken vil de spæde ikke overleve. Derfor har vi udviklet en måde at kommunikere på for at advare om fremmede eller farer. Yuval mener at sladder er en af de bærende faktorer for vores overlevelse, og at vi gennem sladder kan blive en del af gruppen, mens vi holder andre udenfor.

Det får mig også til at tænke på Baumans artikel og forbruger i forbrugersamfund, hvor vi som menneske i det senmoderne samfund ikke har mulighed for at være andet end det samfundet dikterer os til - nemlig forbrugere. Alt er special designet til at få os til at bruge mere, kede os hurtigt og aldrig være tilfredse - vi bliver nemt distraherede.

Begge punkter er en del af den socialisation som Bourdieu beskiver.