Psykologi 6: Børn og unge i en digitaliseret verden

Hvert afsnit er delt op i to: En beskrivelse af psykologiske begreber, taget fra dagens undervisning, og en refleksion på bagrund af denne viden.

Begreberne er omskrevet så lidt så muligt for at bibeholde forfatterens originale formuleringer og ideer. Derved kan jeg bedre anvende begreberne i praksis og i fremtidige artikler. Logbøgerne er mine personlige noter, og er delt her pga. deltagelseskravet.

Refleksionerne er mine egne og forsøger at øge min refleksive distance til egen lærerpraksis og generelle professionelle virke.

Psykologiske begreber fra undervisningen

 1. Digital dannelse: Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.
 2. Digitale færdigheder: Du udviser simple digitale færdigheder på computer og mobil ved f.eks. at chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og ligende. Du har avancerede færdigheder, når du kan programmere f.eks. applikationer, hjemmesider, databaser eller lave billed- og videomanipulationer.
 3. Digitale kompetencer: Selv computerhajer kan savne digital kompetence, hvis evnerne bliver brugt på internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for uvidende og uskyldige mennesker. Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet. Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning kan det udtrykkes således: Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetence
 4. Digital mobning: Den slags mobning, hvor teknologier, platforme, apps blander sig i ekskluderende processer blandt børn i skolen. Der er (stort set) altid et digitalt spor i mobbecases ofte med et element af noget spektakulært, men også ofte noget subtilt og ”tavst”. Det er det samme som face to face mobning og det er noget andet. Den mobning, der allerede er i klassen fortsætter og viser sig. Nogle af de sociale medier, apps og spil kalder på eksklusionsprocesser.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Det jeg særligt har hæftet mig ved i dagens undervisning er de udfordringer der kommer i kølvandet på en konstant mere digitaliseret verden. Mobning og ydmygelse sker ikke kun overfor et lille lokalt samfund, men overfor et langt større publikum, potentielt hele verden.

Hvorfor er disse begreber/opmærksomheder/spørgsmål vigtige?

Disse begreber er vigtige fordi der hele tiden sker ændringer i hvordan vi interagerer med hinanden og disse ændringer skaber nye udfordringer: Mobning kan ske anonymt gennem diverse sociale medier eller online portaler. Ydmygelsen bliver “gemt” digitalt i form af kommentarer, videoer, billeder osv. hvilket gør at offeret kan gense sin ydmygelse igen og igen. Sociale medier er designet til at man bliver afhængig og får brug for konstant at tjekke sin skærm og sociale medier for likes og beskeder. De nye digitale medier giver anledning til narcisisme ved at dyrke og promovere sig selv og dobbeltliv ved at iscenesættelse og det perfekte liv, uden at have det. Det kan have anledning til stress og depression fordi andre har det “bedre” end dig. Det er svært at kontrollere hvad børn kan, ser og gør på deres “device”. Mediedecentivering skaber afstand til hvad er hårdt at se på da det kommer på distance. Børn bliver i 91% af tilfældene ikke opdraget i online opførsel (Phono Sapiens).

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Som kommende lærer inspirerer det mig til at tænke over og anvende de 7 råd til skolen:

 1. ”Sørg for skolen har en generel holdning”
  • Dette gøres gennem aktiv dialog med ledelse og andre lærere. Hvis der ikke allerede er en holdning tager jeg den op på næste skolemøde.
 2. ”Hjælp børnene med at sætte grænser – holde digitale pauser”
  • Filmen med Morten (https://youtu.be/DgE5kRirZcg) og viden om digital sikkerhed generelt vil jeg gennemgå med eleverne, så de ikke får endnu et sæt regler de skal følge, men lærer at begå sig som dannede digitale brugere. Edward Snowden kunne også være spændende at bruge til et længere forløb om digital sikkerhed.
 3. ”Brug medierne”
  • Ved selv at forholde mig kritisk og anvende de apps og spil som eleverne anvender, kan jeg nemmere navigerer i elevernes digitale verden og derved bedre rådgive og forstå situationen.
 4. ”Lad børnene agere IT-ambassadører”
  • De har allerede kompetencerne, og man vokser med ansvar, så det giver god mening at give bolden over til eleverne.
 5. ”Brug forældremøderne – info og debat”
  • Jeg vil acceptere forældrenes holdning og indgå i dialog omkring fælles forståelse og forebyggelse af digital mobning.
 6. ”Lær børnene at alt hvad de gør på nettet har konsekvenser”
  • De to sidste punkter siger sig selv.
 7. ”Inddrag viden udefra: medierådet, red barnet, digitaldialog, digitaldannelse.dk”