Students' Oral Intercultural Communicative Competences: Phonetics & Childrens' Poetry (EN4 Reflection 4)

Do not go gentle into that good night

Dylan Thomas, 1914 - 1953

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Pre-reading

 • What have you read before?
 • How do you find meaning?
 • What is characteristic of poems?
  • similes
  • stanza
  • Different genres within poems?
 • How does THIS poem make you feel just from hearing it?

Scaffolding

What is the poem about:

 • From the title
 • From the first stanza
 • Jigsaw Puzzle - Expert Groups
 • Joint analysis

Symbolism in the poem:

 • Do not go gentle (be passionate about living)
 • that good night (death)
 • old men should burn and rave (you should keep being passionate in old age)
 • The dying of the light (death)
 • what does it mean to rage against it? (fighting death)
 • know dark is right (death is inevitable and a part of everyones life)
 • words had forked no lightning (
 • The last wave by
 • crying how bright their frail deeds might have danced in the green bay (regret)

The men

 • Wise - What is a wise man?
 • Good
 • Wild
 • Grave
 • What is the poem about based on ONE stanza

Themes

 • Death
 • Loosing loved ones
 • Going blind
 • Ethics
 • Perspectives - The dying & the left behind
 • Regret
 • YOLO
 • Disabilities

Intonation & Meaning:

 • Christopher Nolan - Interstellar
 • Michael Caine reading (England)
 • Anthony Hopkins Reading (Wales)
 • Dylan Thomas Reading (Wales)

Perspective

 • Johan Herman Wessel: Herremanden
 • Brødrene Løvehjerte

Herremanden

Johan Herman Wessel, 1742 – 1785

En Herremand sov engang hen;

Og saa skal alle Herremænd,

        Hvor gierne de end leve ville.

                Og det er ilde,

        At døe, naar man endnu ei vilde.

 

Den Herremand, jeg synger om,

Did, Stakkel! efter Døden kom,

        Hvor ingen frøs, skiønt alle vilde.

                Og det er ilde,

        At ikke fryse, naar man vilde.

 

Han traf sin Kudsk, og studsede:

„Hvad! Jochum og i Helvede?

        Jeg næsten det forsværge vilde.“

                Og det er ilde,

        At see, hvad man forsværge vilde.

 

„Hvorfor jeg kommen er herned,

Du udentvivl alt forud veed,

        Saa jeg omsonst det dølge vilde.“

                Og der er ilde,

        Bekiendte Ting at dølge ville.

 

„Min Søn forfaldt til Hoer og Spil,

Og satte flere Penge til,

        End min Formue taale vilde.“

                Og det er ilde,

        At den ei mere taale vilde.

 

„Af Godhed for det Skumpelskud

Jeg sued’ mine Bønder ud,

        Og deres Suk ei høre vilde.“

                Og det er ilde,

        Ei Bønders Suk at høre ville.

 

„Men du, som var saa from og god,

Og giorde intet Kræe imod,

        Hvi du er her, jeg vide vilde.“

                Og det er ilde,

        Saa nøie alt at vide ville.

 

„Det gaaer,“ var Svaret, „mig saa slet,

Fordi jeg hisset giorde det,

        Som I ei kunde, skiønt I vilde.“

                Og det er ilde,

        At ikke kunne, naar man vilde.

 

„Den Søn, som volder, I er her,

Har jeg paa Halsen skaffet jer.

        Jeg Fruen intet negte vilde.“

                Og det er ilde,

        Slet ingen Ting at negte ville.

 

Sligt lærer hvert utugtigt Skarn,

At ikke skaffe Næsten Barn,

        Skiønt Næstens Kone gierne vilde.

                Og det er ilde,

        At Næstens Kone gierne vilde.

Emil Alexander Holm Thorsen