Address Porcelænshaven 26, Frederiksberg, 2000, Danmark
Email coaching@emilalexander.dk
CVR CVR38445103
Emil Alexander Coaching
Betingelser
RESERVATIONS BETINGELSER
Der kan reserveres gennem "book" på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse til coachen.
Coachen følger de standarder og den etik som er foreskrevet af The International Coach Federation, og som kan læses på http://www.icfdanmark.dk/wp-content/uploads/ICF-etiske-regler-juni-2015.pdf

AFLYSNINGSBETINGELSER
Ved aflysning af en coaching samtale mindre end 48 timer før den aftalte session, betales fuldt honorar.
Skulle klienten ønske at afbryde coaching forløbet, skal dette ske skriftligt med 5 dages varsel. Planlagte coaching timer inden for de 5 dage bliver betragtet som afholdt.

FACILITETER
Coaching sessionerne foregår via personlige møder, og coachingen foregår Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg, eller på andet aftalt sted. Vi kan også aftale telefoniske møder, hvis det passer for begge parter.

INDHOLD OG TAVSHEDSPLIGT
Coaching kan omhandle emner, som har relevans for både arbejds- og privatlivet, og kan omhandle værdiafklaring, stille afklarende spørgsmål, brainstorme, undersøge måder at agere i livet på, kreative processer og aftale handlingsplaner. Alle valg og handlinger udføres af klientens egen fri vilje. Hvis klienten oplever, at coachingen ikke fungerer som ønsket, vil klienten kommunikere dette og både klienten og coachen vil i fællesskab beslutte, hvordan de bedst kan fortsætte i klientens interesse. Alt i samtalerne er fortroligt.

MEDICINSKE BEKYMRINGER
Coaching er rettet mod velfungerende mennesker. Der coaches ikke folk med psykiske lidelser - her henvises til en psykiater. Traumer og choktilstande er ikke i coachingens domæne, og der henvises til en psykoterapeut eller psykolog.

BETALING
Coaching sessionerne betales efter fremsendt faktura eller kontant ved fremmøde.

GARANTI FOR DIN TILFREDSHED
Hos emilalexander.dk giver jeg fuld tilfredshedsgaranti på coaching. Måske har du ikke tidligere modtaget coaching eller deltaget i workshops og ved derfor ikke hvad jeg står for. Det er vigtigt for mig at du kan have tillid til mig og at du får en god oplevelse. Derfor giver jeg dig muligheden for risikofrit at opleve 1 coaching session. Jeg er sikker på at denne mulighed gør det lettere for dig at tage beslutningen om et længere coaching forløb.

Sådan virker det: Betal og deltag i din første coaching session. Hvis du, indenfor 14 dage efterfølgende, beslutter at coachingen ikke er noget for dig (uanset grund), så giv mig besked, og jeg vil refundere din betaling – uden at stille spørgsmål. Du skal blot returnere de eventuelle materialer du har fået udleveret.
© Emil Alexander 2017-2020